Kwartierstaat; Emi grafisch

Kwartierstaat van Eeuw Minke Oosterkamp

Generatie 1 (proband)

1 Eeuw Minke Oosterkamp, geboren op 19-01-1986 in Sneek.

Generatie 2 (ouders)

2 Ruurd Jelle Oosterkamp, geboren op 17-04-1952 in Nijesijl IJlst.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 23-06-1983 in Workum met de 32-jarige
3 Annigje Bergsma, geboren op 03-07-1950 in Exmorra.

Generatie 3 (grootouders)

4 Marten Oosterkamp, geboren op 06-07-1921 in Scharnegoutum.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1948 in Wommels met de 27-jarige
5 Minke Tijmstra, geboren op 06-11-1920 in Wommels. Minke is overleden op 29-11-2008 in Workum, 88 jaar oud. Zij is begraven op 03-12-2008 in Workum.
6 Hessel Bergsma, geboren op 20-02-1908 in Exmorra. Hessel is overleden op 12-03-1973 in Exmorra, 65 jaar oud. Hij is begraven in Allingawier.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 27-04-1938 met de 28-jarige
7 Eeuw de Vries, geboren op 24-09-1909 in Hemelum. Eeuw is overleden op 04-06-1993 in Sneek, 83 jaar oud. Zij is begraven in Allingawier.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 klaas Oosterkamp, geboren op 25-11-1889 in Blankenham. klaas is overleden op 02-06-1960 in Sneek, 70 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1918 in Wymbritseradeel met de 23-jarige
9 Ruurdje Boersma, geboren op 29-12-1894 in ?. Ruurdje is overleden op 14-09-1941, 46 jaar oud.
10 Bauke B Tijmstra, geboren op 08-01-1880 in Wommels. Bauke is overleden op 14-07-1945 in Wommels, 65 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 30-05-1903 in Hennaarderadeel met de 19-jarige
11 Jeltje Bijlsma, geboren op 08-05-1884 in Cubaard. Jeltje is overleden op 11-04-1927 in Wommels, 42 jaar oud.
12 Tjalke Bergsma, geboren op 22-06-1876 in Exmorra. Tjalke is overleden op 28-06-1955 in Exmorra, 79 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1904 in Wonseradeel met de 23-jarige
13 Sjoukje Wesselius, geboren op 24-02-1881. Sjoukje is overleden op 12-09-1974 in Exmorra, 93 jaar oud.
14 Johannes.C. de Vries, geboren op 22-01-1882. Johannes.C. is overleden op 28-03-1954, 72 jaar oud. Hij is begraven in Allingawier.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 01-11-1906 met de 24-jarige
15 Ieke Baaijma, geboren op 09-01-1882. Ieke is overleden op 30-06-1956, 74 jaar oud. Zij is begraven in Allingawier.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Marten Oosterkamp, geboren op 28-06-1847 in Blankenham. Marten is overleden op 19-02-1894 in Blankenham, 46 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 14-11-1873 in Blankenham met de 23-jarige
17 Hendrikje Alberts Ruijter, geboren op 22-01-1850 in Ossenzijl. Hendrikje is overleden op 15-02-1909 in Blankenham, 59 jaar oud.
18 Thomas Boersma, geboren op 16-10-1859 in Scharnegoutum. Thomas is overleden op 22-08-1926, 66 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1885 in Wymbritseradeel met de 25-jarige
19 Eelkje Hofing, geboren op 15-09-1859 in Rinsumageest. Eelkje is overleden op 27-08-1951, 91 jaar oud.
20 Bauke Siebrens Tijmstra, geboren op 10-09-1843 in Schraard. Bauke is overleden op 08-09-1880 in Wommels, 36 jaar oud.
Hij begon een relatie met
21 Symontje Bakker, geboren op 21-02-1850 in Winsum. Symontje is overleden op 18-03-1935 in Wommels, 85 jaar oud.
22 Bernardus Jans Bijlsma, geboren op 30-03-1862 in Kubaard. Bernardus is overleden.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 26-01-1883 in Zuidbroek met de 20-jarige
23 Antje Bijlsma, geboren op 11-11-1862 in Groningen. Antje is overleden.
24 Jacob Bergsma, geboren op 12-12-1838 in Heeg. Jacob is overleden op 08-11-1922 in Lutkewierum, 83 jaar oud.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1870 in Wonseradeel met de 22-jarige
25 Doutzen Tolsma, geboren op 24-03-1848 in Exmorra. Doutzen is overleden op 13-02-1922 in Exmorra, 73 jaar oud.
26 Hessel Hillebrands Wesselius, geboren op 19-04-1849 in Lonje. Hessel is overleden op 21-11-1941 in Hieslum, 92 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1874 in Bolsward met de 21-jarige
27 Annigje de Haas, geboren op 07-08-1852 in Schettens. Annigje is overleden op 24-08-1922, 70 jaar oud.
28 Cornelis de Vries, geboren op 05-12-1847 in Hemelum. Cornelis is overleden op 02-06-1934 in Hemelum, 86 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1875 in Koudum met de 28-jarige
29 Annigje Meina, geboren op 10-04-1847 in Oudega. Annigje is overleden op 21-07-1935 in Hemelum, 88 jaar oud.
30 SiegerJacobs Baayma, geboren op 21-10-1841 in Oudemirdum. SiegerJacobs is overleden op 06-12-1912 in Warns, 71 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1872 in Balk met de 26-jarige
31 Eeuw Wiebes de Vries, geboren op 01-01-1846 in Hemelum. Eeuw is overleden op 29-10-1927 in Hemelum, 81 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)

32 Bartholomeus (Barteld) Oosterkamp, geboren op 24-05-1812 in Blankenham. Bartholomeus is overleden op 17-01-1896 in Blankenham, 83 jaar oud.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 23-05-1845 in Blankenham met de 32-jarige
33 Maretje ter Heide, geboren op 03-06-1812 in Blokzijl. Maretje is overleden op 07-05-1850 in Blankenham, 37 jaar oud.
34 Albert Alberts Ruyter, geboren op 02-01-1819 in Oldemarkt. Albert is overleden op 03-11-1908 in Lonneker, 89 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 30-04-1847 in Oldemarkt met de 21-jarige
35 Jantje Hessels Kooy, geboren op 20-12-1825 in Oldemarkt. Jantje is overleden op 07-01-1858 in Ossenzijl, 32 jaar oud.
36 Sijbe Thomas Boersma, geboren in Goinga. Sijbe is overleden op 19-02-1917 in Wymbritseradeel.
Hij trouwde op 21-05-1859 in Wymbritseradeel met de 31-jarige
37 Feikjen Jacobs van Sluis, geboren op 08-09-1827 in Goinga. Feikjen is overleden op 21-05-1898 in Wymbritseradeel, 70 jaar oud.
38 Ruurd Jans Hofing, geboren op 04-05-1831 in Rinsumageest. Ruurd is overleden op 06-03-1895 in Rinsumageest, 63 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1857 in Dantumadeel met de 20-jarige
39 Aaltje Fellinga, geboren op 31-07-1836 in Rinsumageest. Aaltje is overleden op 12-04-1910 in Dantumadeel, 73 jaar oud.
40 Siebren B Tijmstra, geboren in 1819 in Schraard. Siebren is overleden op 09-12-1904 in Bolsward, 84 of 85 jaar oud.
Hij trouwde met
41 Tietje Jans Hofstra, geboren in 12-1822 in Longerhouw. Tietje is overleden op 15-02-1902 in Bolsward, 79 jaar oud.
44 Jan Bernardus Bijlsma, geboren in 1830 in Tzum. Jan is overleden.
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 23-02-1861 in Hennaarderadeel met de 33 of 34-jarige
45 Lieuwkjen Kooistra, geboren in 1827 in Kubaard. Lieuwkjen is overleden.
46 Cornelis Rinzes Bijlsma, geboren op 06-02-1832 in Tzum. Cornelis is overleden op 12-07-1882 in Zuidbroek, 50 jaar oud.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 22-06-1865 in Baarderadeel met de 29-jarige
47 Jeltje Hermens Seynstra, geboren op 26-09-1835 in Groningen. Jeltje is overleden.
48 Atze Idzes Bergsma, geboren op 28-08-1796 in Heeg. Atze is overleden op 29-09-1874, 78 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1823 in Wymbritseradeel met de 21-jarige
49 Lutske Sjoerds van Wieren, geboren op 10-05-1802 in Oosthem. Lutske is overleden op 03-08-1860 in Gaasterland, 58 jaar oud.
50 Tjalke Idserts Tolsma, geboren in 1823. Tjalke is overleden.
Hij begon een relatie met
51 Ybeltje Sybrens Katstra, geboren op 15-03-1816 in Witmarsum. Ybeltje is overleden.
52 Hilbrand Wesselius, geboren op 06-09-1821 in Westhem. Hilbrand is overleden op 01-02-1908, 86 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1848 in Wonseradeel met de 21-jarige
53 Weltje Sijbrens de Witte, geboren op 14-04-1827 in Longerhouw. Weltje is overleden op 16-05-1909 in Longerhouw, 82 jaar oud.
54 IJsbrand de Haas.
Hij trouwde met
55 Antje Jongma.
56 Wiebe de Vries, geboren op 14-02-1816 in Hemelum. Wiebe is overleden op 21-12-1893 in Hemelum, 77 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1844 in Koudum met de 29-jarige
57 An Cornelis Bouma, geboren op 11-03-1815 in Hemelum. An is overleden op 19-05-1878 in Hemelum, 63 jaar oud.
58 Bernardus Siegers.
Hij begon een relatie met
59 Doet Peekes Hoogeboom, geboren in Oudega. Doet is overleden.
60 Jacob Jacobs Baijema. Jacob is overleden.
Hij trouwde met
61 Janke Siegers Falkena, geboren op 18-03-1805. Janke is overleden.
62 Wiebe de Vries (dezelfde als 56).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1844 in Koudum met de 29-jarige
63 An Cornelis Bouma (dezelfde als 57).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Marten Andries Oosterkamp, geboren in 1764 in Spanga. Marten is overleden op 19-10-1831 in Blankenham, 66 of 67 jaar oud.
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 08-01-1797 in Scherpenzeel met de 27-jarige
65 Impkje Immigjen Dirks Jonkman, geboren op 14-09-1769 in Sonnega. Impkje is overleden op 20-06-1853 in Blankenham, 83 jaar oud.
66 klaas Klaassen ter Heide.
Hij trouwde met
67 Hendrikje Harms Schimmel, geboren in 1784 in Vollenhove. Hendrikje is overleden op 17-09-1826 in Giethoorn, 41 of 42 jaar oud.
68 Albert Wiegers Ruiter. Hij is gedoopt op 01-10-1780 in ’t Nederland. Albert is overleden op 02-09-1849 in Ossenzijl, 68 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1807 in Ossenzijl met de 20-jarige
69 Tjalligjen Teijen Heerschop, geboren op 11-08-1786 in Ossenzijl. Tjalligjen is overleden op 23-03-1873 in Ossenzijl, 86 jaar oud.
70 Hessel Koops Kooy.
Hij trouwde met
71 Hendrikje Jans Aalders.
74 Jacob Arjens van Sluis.
Hij begon een relatie met
75 klaske Klazes visser.
76 Jan Foekes Hofing (Hovinga), geboren in 1786. Jan is overleden op 24-02-1878 in Dantumadeel, 91 of 92 jaar oud.
Hij trouwde met
77 Ymkje Lieuwes van der Ploeg, geboren in 1891. Ymkje is overleden op 07-01-1848 in Dantumadeel, 41 of 42 jaar oud.
78 Rienk Willems van Hagen.
Hij trouwde op 19-02-1857 in Dantumadeel met de 44-jarige
79 Eelkje Tammes vellinga, geboren op 04-05-1812 in Dantumadeel. Eelkje is overleden op 02-01-1889, 76 jaar oud.
80 Bauke Ulbes Thijmstra.
92 Rinze Cornelis Bijlsma, geboren op 16-11-1805 in Tzum. Rinze is overleden op 02-12-1865 in Baarderadeel, 60 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1831 in Franekeradeel met de 24-jarige
93 Antje Jantjes Hardenberg, geboren op 10-08-1806 in Edens. Antje is overleden op 06-10-1884 in Hennaarderadeel, 78 jaar oud.
94 Sierd Tammes Seynstra.
Hij trouwde met
95 Mariane Koekewitz.
96 Ids Jans Bergsma, geboren op 25-11-1764 in Heeg. Ids is overleden op 23-05-1833 in Heeg, 68 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1787 in Heeg met de 23-jarige
97 Afke Feddes Wytsma, geboren op 29-04-1764 in IJlst. Afke is overleden op 10-01-1838 in Heeg, 73 jaar oud.
100 Idzert Sjoerds Tolsma, geboren in 1777. Idzert is overleden op 24-02-1841 in Wonseradeel, 63 of 64 jaar oud.
Hij trouwde met
101 Aafke Tjalkes Zijlstra, geboren in 1785. Aafke is overleden op 20-05-1837 in Wonseradeel, 51 of 52 jaar oud.
102 Sybren Pieters Katstra, geboren in 1781 in Wonseradeel. Sybren is overleden op 13-12-1834, 52 of 53 jaar oud.
Hij begon een relatie met
103 Doutje Harmens Damstra, geboren in 1788. Doutje is overleden op 17-02-1850, 61 of 62 jaar oud.
104 Hessel Pieters Wesselius, geboren op 02-02-1777 in Spannum. Hessel is overleden.
Hij begon een relatie met
105 Sjoukje Jans Boschma.
112 Taeke Wiebes, geboren op 04-03-1792 in Warns. Taeke is overleden op 23-12-1896, 104 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1815 in Staveren met de 27-jarige
113 Lupk Rintjes, geboren op 03-09-1787 in Warns. Lupk is overleden op 13-11-1851 in Warns, 64 jaar oud.
114 Cornelis Sijmens (Bouma), geboren op 01-03-1772 in Hemelum. Cornelis is overleden op 19-?-1846 in Hemelum, 73 of 74 jaar oud.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 25-10-1806 in Warns met de 21-jarige
115 Grietje Boukes de Vries, geboren op 11-01-1785 in Warns. Grietje is overleden op 10-06-1846 in Hemelum, 61 jaar oud.
122 Sieger Jelles Falkena, geboren in 1759. Sieger is overleden op 08-01-1830, 70 of 71 jaar oud.
Hij trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 14-06-1801 met de 39-jarige
123 Romkje Ykes de Jong, geboren op 02-08-1761 in Miirns. Romkje is overleden op 24-01-1824 in Mirns, 62 jaar oud.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Anderies Klasen Oosterkamp, geboren in 1730 in Nijetrijne. Anderies is overleden op 26-01-1824 in Spanga, 93 of 94 jaar oud.
Hij trouwde met
129 Hiltjen Martens, geboren in 1738. Hiltjen is overleden.
130 Dirk Hendriks (Jonkman).
Hij begon een relatie met
131 Lolkje Jans.
134 Harm Hendriks Schimmel.
Hij trouwde met
135 Marrichjen Luijten.
136 Wieger Alberts Ruiter. Hij is gedoopt op 22-07-1753 in Blokzijl. Wieger is overleden op 13-02-1812 in Ossenzijl, 58 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 14-11-1779 in Blokzijl met de 18-jarige
137 Geertje Joosten Kluitenberg, geboren in ’t Nederland. Zij is gedoopt op 17-05-1761. Geertje is overleden in 1794, 31 of 32 jaar oud.
138 Theye Koops Heerschop.
Hij trouwde met
139 Hendrikjen Koenderts Gritter. Hendrikjen is overleden.
152 Foeke Ebes.
Hij trouwde met
153 Trijntje Jans.
158 Tamme Klazes vellinga, geboren in 1776. Tamme is overleden op 22-03-1825 in Dantumadeel, 48 of 49 jaar oud.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 03-05-1801 in Akkerwoude met
159 Wytske Pieters vellinga. Wytske is overleden.
160 Ulbe Baukes Thijmstra, geboren in Witmarsum. Ulbe is overleden in 1795.
Hij begon een relatie met
161 Lolkje Sybrens Reitsma, geboren in Witmarsum. Lolkje is overleden.
184 Cornelis Rinzes Bijlsma, geboren op 01-05-1770 in Harlingen. Cornelis is overleden op 29-05-1827 in Tzum, 57 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 28-05-1798 in Tzum met de 19-jarige
185 Jantje Eiberts Galama, geboren op 05-09-1778 in Tzum. Jantje is overleden op 17-02-1827 in Tzum, 48 jaar oud.
186 Jantje Sjoukes Hardenberg, geboren op 12-10-1762 in Spannum. Jantje is overleden op 12-05-1810 in Edens, 47 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 23-06-1793 in Edens Spannum met de 24-jarige
187 Trijntje Hendriks Hardenberg, geboren op 06-01-1769 in Oosterlittens. Trijntje is overleden.
192 Jan Atzes Bergsma, geboren op 18-02-1736 in Heeg. Jan is overleden in 1786, 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 24-06-1764 in Heeg met de 19-jarige
193 Gerbrig Idses velsen, geboren op 13-12-1744 in Heeg. Gerbrig is overleden op 16-11-1767 in Heeg, 22 jaar oud.
208 Pieter Hessels, geboren op 25-02-1749 in Hidaard. Pieter is overleden in 1804 in Spannum, 54 of 55 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 16-12-1770 in Hidaard met
209 Aukje Heeres. Aukje is overleden in 1783.
226 Rintje Tjeerds.
228 Symen Lieuwes.
Hij trouwde op 11-11-1759 in Hemelum met de 21-jarige
229 Aafke Cornelis, geboren op 06-12-1737 in Hemelum. Aafke is overleden op 18-07-1807, 69 jaar oud.
244 Jelle Sieger.
Hij begon een relatie met
245 Janke.
246 Yke Sijbolts.
Hij trouwde met
247 IJs Gerrits.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Claas Geerts. Claas is overleden in 1765 in Nijetrijne.
Hij begon een relatie met
257 Hendrikje Jans. Hendrikje is overleden in 1759 in Nijetrijne.
268 Hendrik Schimmel.
Hij begon een relatie met
269 Geertien Hendriks.
272 Albert Wijchers Ruiter. Hij is gedoopt op 03-10-1703 in Blokzijl. Albert is overleden.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 09-05-1734 in Blokzijl met
273 Luitje Jans.
274 Joost Dirks Kluitenberg.
Hij trouwde met
275 Femmigje Jans.
320 Bauke Ulbes Thijmstra, geboren op 10-10-1726 in Witmarsum. Bauke is overleden in 1796 in Witmarsum, 69 of 70 jaar oud.
Hij trouwde met
321 IJfke Wijbe’s van der Pol, geboren in Witmarsum. IJfke is overleden in 1798 in Witmarsum.
368 Rinse Cornelis, geboren op 28-11-1738 in Franekeradeel. Rinse is overleden.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1767 in Midlum met
369 Antje Jacobs, geboren in Almenum. Antje is overleden.
370 Eibert Lous Galama, geboren op 14-09-1731 in Tzum. Eibert is overleden.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1760 in Tzum met
371 Henke Rientzes, geboren in Ried. Henke is overleden vóór 1789.
372 Sjouke Sipkes, geboren in Spannum.
Hij trouwde op 02-02-1755 in Oosterlittens met
373 Antje Jantjes, geboren in Oosterlittens. Antje is overleden.
374 Hendrik Lammerts Hardenberg, geboren in Oosterlittens. Hendrik is overleden.
Hij begon een relatie met
375 Akke Cornelis, geboren in Oosterlittens. Akke is overleden op 28-02-1833 in Edens.
384 Atze Jans Bergsma, geboren in 1714 in Heeg. Atze is overleden in 1794 in Heeg, 79 of 80 jaar oud.
Hij trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 28-12-1732 in Heeg met de 19-jarige
385 IJmkje Ulbes Thijmstra, geboren op 10-05-1713 in Witmarsum. IJmkje is overleden in Heeg.
416 Aart Hessel, geboren op 01-01-1687 in Hidaard. Aart is overleden in 1772, 85 jaar oud.
Hij trouwde, 46 jaar oud, op 21-06-1733 in Hidaard met
417 Pietje Pieters. Pietje is overleden in 1772.
456 Lieuwe Hiddes.
Hij trouwde op 26-12-1729 in Warns met de 20-jarige
457 Atje Simons, geboren op 28-04-1709 in Hemelum.
458 Cornelis Roeloffs. Cornelis is overleden in 1775 in Hemelum.
Hij trouwde op 19-01-1727 met
459 Grietje Minnes. Grietje is overleden in 1781 in Hemelum.

Generatie 10 (stamouders)

544 Wijcher Jans. Hij is gedoopt op 06-10-1661 in Blokzijl.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 09-01-1686 in Steenwijkerwold met de 1-jarige
545 Grietje Reijnders. Zij is gedoopt op 30-09-1687 in Blokzijl (volwassen).
640 Ulbe Baukes, geboren op 11-10-1688 in Witmarsum. Ulbe is overleden op 17-06-1778 in Witmarsum, 89 jaar oud.
Hij trouwde met
641 Tryntje Sybrensdr, geboren op 31-03-1689 in Witmarsum. Tryntje is overleden op 01-04-1740 in Witmarsum, 51 jaar oud.
736 Cornelis Rinses, geboren in Tzum. Cornelis is overleden op 16-10-1740.
Hij trouwde op 20-07-1738 in Tzum met
737 Marijke Klases, geboren in Tzum. Marijke is overleden.
738 Jacb.
740 Lou Gerrits, geboren in Tzum. Lou is overleden.
Hij trouwde op 24-06-1725 met
741 Grietje Egberts, geboren in Tzum. Grietje is overleden.
768 Jan Atzes, geboren in 1683 in Bergum. Jan is overleden in 1746 in Heeg, 62 of 63 jaar oud.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 04-05-1707 in Bergum met de 22-jarige
769 Simkjen Deddes, geboren op 22-07-1684 in Heeg. Simkjen is overleden.
770 Ulbe Baukes (dezelfde als 640).
Hij trouwde met
771 Tryntje Sybrensdr (dezelfde als 641).
832 Aart Hessels, geboren op 20-12-1656. Aart is overleden in 1718, 61 of 62 jaar oud.
Hij begon een relatie met
833 Lysbeth Harmens.
912 Hidde Lieuwes.
Hij trouwde met
913 Tijtje Rommerts.
914 Simon Broers, geboren op 24-01-1675 in Warns.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 15-02-1708 in Warns met de 24-jarige
915 Eeuw Jotjes, geboren op 09-10-1683 in Hemelum. Eeuw is overleden.
916 Roelof Cornelus. Roelof is overleden.
Hij trouwde met
917 Aafke Ottes.
918 Menno Ottes, geboren in 1660 in Friesland. Menno is overleden op 04-08-1711 in Wijckel, 50 of 51 jaar oud.
Hij trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 18-11-1703 in Wijckel met de 18-jarige
919 Wijpk Ages, geboren op 14-10-1685 in Oudemirdum. Wijpk is overleden.

Generatie 11 (stamgrootouders)

1088 Jan Jans Ruijter, geboren in 1620. Jan is overleden na 1691, minstens 71 jaar oud.
Hij begon een relatie met
1089 Geesjen Wijchers. Zij is gedoopt op 04-04-1661 in Blokzijl (volwassen). Geesjen is overleden in 1670, 7 of 8 jaar oud.
1280 Bauke Rommerts, geboren in 1649 in Huizum. Bauke is overleden in 1722 in Witmarsum, 72 of 73 jaar oud.
Hij begon een relatie met
1281 Antje Ulbesdr, geboren in Witmarsum. Antje is overleden in 1729 in Witmarsum.
1536 Atse Jans, geboren in 1660 in Bergum. Atse is overleden.
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1683 in Bergum met
1537 Grietje Pieters.
1664 Hessel Gerrijts, geboren in Nieuwegein. Hessel is overleden.
1826 Rommert Hansen. Rommert is overleden op 13-03-1701 in Warns.
Hij trouwde in 1658 met de 27 of 28-jarige
1827 Antje Ottes, geboren in 1630. Antje is overleden op 17-07-1714 in Warns, 83 of 84 jaar oud.
1828 Broer Simons, geboren in Warns.
Hij trouwde op 08-03-1674 in Warns met
1829 Eeuw Willems, geboren in Koudum.
1830 Jotje Reintjes.
Hij trouwde in 02-1682 met
1831 Atje Idses.
1838 Age Jottjes.
Hij trouwde in Oudemirdum met
1839 Beerntje Feddes. Beerntje is overleden in 1697.

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2176 Jan Jans Ruijter, geboren in 1595. Jan is overleden vóór 1652, ten hoogste 57 jaar oud.
2560 Rommert Baukes, geboren in Huizum. Rommert is overleden in 1655 in Huizum.
Hij begon een relatie met
2561 Auck Jansdr, geboren in Huizum. Auck is overleden in 1662 in Huizum.
3072 Jan Atses. Jan is overleden in 1679. Hij begon een relatie in Bergum met Trijntje Bouwes.
3656 Simon, geboren in Warns.
Hij trouwde met
3657 Ids Broers.

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4352 Jan Ruiter, geboren in 1570.
5120 Bauke Rommerts, geboren in Leckum. Bauke is overleden.
Hij trouwde met
5121 Trijntje Claesdr, geboren in Franeker. Trijntje is overleden in 1661.

Generatie 14 (stamoudouders)

10240 Rommert.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 01-02-2010 19:38